Aktiviteter

 

Kl. 9.30 hver dag starter vi op med dagens aktiviteter i de forskellige teams. Typisk arbejder vuggestue og børnehave sammen på tværs, men vi forsøger også at tilrettelæggelse aktiviteter eller ture, hvor vi blander børn fra de forskellige teams. Fx. Laver vi aktiviteter i børnehaven hvor de kommende børnehavebørn fra de to vuggestueteams også kan deltage. Vi kan også tage på ture på tværs af teams og alder. Ud over at styrke børnenes færdigheder gør dette de store vuggestuebørn mere klar til en kommende dagligdag i børnehaven, og vi mener desuden at det styrker medarbejdernes samarbejde på tværs, og det giver en større forståelse for andres hverdag.

 

I det daglige vil børnene typisk blive inddelt i mindre grupper. Dette oplever vi giver mere ro og tid til fordybelse, og vi mener desuden det styrker den gode kontakt mellem børn og voksne. Desuden giver det de voksne større ro til at opleve og rumme børn som kan have særlige behov. Det giver samtidig pædagogerne en øget mulighed for daglig sprogstimulering, og pædagogerne kan nemmere få øje på eventuelle sproglige problematikker. Alt i alt oplever vi at denne inddeling er god måde for alle børn at blive set og hørt på.

 

Formiddagens aktiviteter kan være inde eller ude. Vi arbejder desuden med dialogisk læsning, vi tegner, maler, spiller, synger eller lægger puslespil. Desuden har vi et stort tumlerum hvor vi kan lave rytmik, sanglege eller bare tumler os i de store puder. Det er en god mulighed for at få brændt lidt krudt af og er en god variation til institutionerne mange stillesiddende aktiviteter.

 

Ud over vores dejlige legeplads hvor vi en gang om ugen laver mad over bål, tager vi gerne på ture ud af huset. Det kan være en tur i skoven, til stranden eller på en anden legeplads i nærområ det. Disse ture vil blive varslet i forvejen på de hvide tavler ved indgangen.

 

Disse forskellige aktiviteter stimulerer børnenes udvikling i det daglige, og hjælper dem til at få styr på og forstå den verden som omgiver dem. Om det er voksenstyrede lege eller lege børnene selv initierer, vil de opleve nærværende voksne omkring dem som forsigtigt støtter dem, så de også selvoplever at prøve grænser af isforhold til den sociale udvikling. Vigtigst er det at ingen børn i Lunden skal opleve at stå alene.