Pædagogik - lidt om vores mål

/upload/daginstitutioner/lunden/henriks udefotos/gadehave lunden 300605 062net.jpg           

Høje Tåstrups Pædagogiske mål:

Høje Tåstrup kommune har udviklet og arbejder ud fra en ny kvalitetsreform som hedder "Morgendagens børne- og ungeliv". Visionen er at alle børn i kommunen skal udvikles og udfordres så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger. Målet med reformen er blandt andet:

"At alle børn og unge indgår i fællesskab, hvor de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet."

På baggrund af dette har vi i Lunden fastsat følgende pædagogiske mål for hverdagen:

- Børnene skal opleve nærværende og ansvarlige voksne, der respekterer og forstår barnets følelser og behov, således at de føler sig trygge i hverdage. Børnene skal opleve omsorgsfulde voksne og lære selv at drage omsorg for andre.

- Børnene skal have medindflydelse på deres egen hverdag, blandt andet ved at være med til at vælge hvad de vil lave. Dette er med til at udvikle selvbestemmelse. Selvbestemmelse betyder ikke at børnene bestemmer alt selv, men at de udvikler evnen til selv at bestemme.

- Børnene får gennem variede tilbud mulighed for at udvikle sig kreativt, motorisk, socialt, intellektuelt og sprogligt.

Desuden oplever børnene i Lunden, at der skal være plads til forskellighed. Respekt avler respekt både blandt børn og voksne. Fælles ansvarlighed giver behagelige rammer for alle. Disse faktorer medvirker til at barnet udvikler et positivt selvværd, det bliver selvstændigt og rede til den videre færd i det moderne samfund.