Forældresamarbejde

Forældresamarbejde:

 

Et positivt samarbejde giver bedre afsæt for opfyldelsen af de pædagogiske mål. I Lunden lægger vi derfor vægt på et åbent og positivt forældresamarbejde som tilstadighed kan udvikles og forbedres gennem en tillidsfuld og respektfuld dialog. Et velfungerende samarbejde kræver forståelse for, og tillid til hinanden. Det er vigtigt at forældre har tillid til og respekt for det arbejde som personalet udfører og dermed kan føle sig trygge ved at deres barn tilbringer en stor del af dagen i Lunden.

 

Det daglige samarbejde:

 

- En god indkøring er vigtig for jer og jeres barn. Det er samtidig en god investering i forhold til barnets fortsatte trivsel i institutionen. Når barnet starter lægger I sammen med pædagogen en plan for indkøringen. Det er meget vigtigt, at I overholder de aftaler I laver i forbindelse med indkøringen og at I som udgangspunkt tager hensyn til at barnet har brug for korte dage.

 

 - Forældre tilbydes en samtale med pædagogen på stuen ca. 3-6 måneder efter barnet er startet. Her gennemgår vi barnets generelle trivsel. Derefter tilbydes I samtale en gang om året, ved skift ml. vuggestue/børnehave og ved skolestart. Forældre tilbydes desuden altid samtaler efter behov. 

 

Et godt forældresamarbejde forudsætter, at vi viser respekt for hinanden således, at kritik og uenigheder afleveres og debateres på en ordentlig måde - og aldrig foran børnene. Alle er velkommen til at rette henvendelse til den pædagogiske leder, specielt hvis man har behov for at aflevere sin kritik her og nu.