Skip til hoved indholdet
    Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Lunden er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling.

Vi tager altid udgangspunkt i barnets perspektiv. Personalet har en høj faglighed og er konstant reflekterende over egen praksis. Særligt i forhold til hvordan de kan justere sig selv og pædagogikken, så den rummer alle børn.

Læs mere om os

Der er to teams i Lunden - et børnehaveteam og et vuggestueteam.
De er fordelt på to børnehavestuer og to vuggestuestuer. I løbet af dagen fordeler både børn og voksne sig i de forskellige fysiske rum, som vi har til rådighed.

Som udgangspunkt består hvert team af fire pædagoger og to til fire medhjælpere.

Derudover har vi ofte pædagog- eller PAU-studerende, ligesom vi løbende har forskellige profiler i praktik eller jobprøvning.

Vi har stor succes med den slags studerende, og flere af dem er endt i en fast stilling i Lunden efterfølgende.

Derudover har vi Camilla -  vores skønne køkkendame,  og Ane som er husets pædagogiske leder.

Høje-Tåstrup Kommune tilbyder et onboarding forløb for alle nye pædagoger i kommunen, så man løbende kan blive klædt på til at arbejde med kommunens forskellige politikker og procedurer.

Beskrivelse af praktikstedet

Daginstitutionen Lunden
Gadehavegårdsvej 1 D
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 42

Pædagogisk leder: vakant

Åbningstider

Mandag - torsdag: Klokken 06.30 - 17.00
Fredag: Klokken 06.30 - 16.30

Praktikstedet formål - jævnfør lovgrundlag

Almindeligt dagtilbud - jævnfør Dagtilbudsloven § 7

Beskrivelse af brugergruppen

Børn i alderen 0-6 år

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Vores målgruppe er børn i alderen 0-6 år, hvoraf størstedelen af dem er 2 sproget.

  • Vi arbejder indenfor de seks læreplanstemaer: Sociale / Personlige / Natur / Kultur / Sprog / Motorik.
  • Vi arbejder periodevis indenfor de 6 temaer men den daglig fokus er sprog. Vi forventer, at den studerende kan støtte børnenes udvikling inden for disse temaer.
  • Vi vægter anerkendelse og omsorg for det enkelte barn højt i vores institution.

Som studerende har du mulighed for at stå for morgensamlingen mindst en gang om ugen, samt at planlægge og udføre et forløb med en mindre gruppe børn.
Desuden indgår du i den daglige praksis.
Som institution opfordrer vi til faglig undren samt daglig refleksion.

Den studerende deltager på stuemøder i arbejdstiden samt personalemøder, hvor vores praksis planlægges og evalueres.
I samarbejde med praktikvejlederen vil den studerende få mulighed for at målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere små forløb med en gruppe børn, som den studerende får ansvar for. I vejledningstimerne vil den studerende sammen med praktikvejlederen inddrage forskellige pædagogiske metoder.

Den studerende får mulighed for at dokumentere og evaluere sin egen deltagelse i sin pædagogiske praksis. Vi forventer, at den studerende kan lave dokumentationsmaterialer, som kan evalueres og reflekteres over til vejledningstimerne sammen med praktikvejlederen. 

I Lunden får alle børn serveret sund økologisk mad. Børnehavens madordning er forældrevalgt, og denne kommer til valg hvert andet år.

Alle voksne deltager i måltidet for at være et godt foregangsbillede for børnene. Vi har valgt, at børnene skal prøve at smage maden, selv om de siger, de ikke kan lide det. Dette gør vi for at udvide børnenes smagsløg samt introducere børnene for andre madvarer, som det måske ikke får tilbudt hjemme.
Vi forventer, den studerende sætter sig ind i Høje-Taastrup Kommunens sundhedspolitik samt tilegner sig viden om institutionens måltids kultur, hygiejne samt indeklima.

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt sådan, at den studerende får vejledning en time ugentligt.

Det forventes, at den studerende skriver sin undren og sine iagttagelser i sin portfolio, som kan bruges til vejledningstimerne.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode

Mandag til torsdag arbejder vi i børnehaven i mindre grupper, hvor de laver forskellige aktiviteter, som svarer til deres alder samt bliver gjort skoleparat.
De mindre børn bliver delt op i mindre grupper af cirka 6 børn pr. voksen. Her laver vi forskellige aktiviteter - eksempelvis at tage på tur. Vi har også en ugentligt dag i vores sal, hvor der er rig mulighed for fysisk aktiviteter. Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer samt vores årshjul.

Om fredagen er vi alle samlet på vores stuer, hvor vi laver forskellige aktiviteter, eller hvor børnene blot får lov til at lege. Vi har valgt at arbejde i mindre grupper, da det skaber ro hos børnene samt giver bedre vilkår for fordybelse.
I vuggestuen arbejdes der med sprog, relationer og venskaber.
Vi arbejder alle ud fra ”HTK leg og lær”.
Vi anvender SP-modellen (Systemanalyse og pædagogik) som arbejdsredskab samt ”Alle med”, som den studerende vil blive præsenteret for.

I dagligdagens aktiviteter har vi fokus på sprog, fordybelse og nærvær. Vi arbejder med, at alle er del af et fællesskab, og at alle børn føler sig velkomne og trives. At alle børn skal føle, at de er blevet set og hørt af både voksne og andre børn hver dag. At de er glade for at komme i deres institution. Som studerende forventer, vi at du skaber relation til det enkelte barn samt støtte det i relationer til de andre børn og til fællesskabet.

Vi forventer, at den studerende deltager aktiv i pædagogiske dialoger samt skal være tydelig i sin kommunikation overfor børnene og andre voksne.

Den studerende vil til vejledningstimerne blive vejledt i, hvordan man kan blive mere tydelig, hvis der er behov for dette. Den studerende vil få mulighed for at overvære en almindelig forældresamtale. Den studerende får ikke ansvaret for at videregive vigtige beskeder til forældrene, men får mulighed for at fortælle positive fortællinger til forældrene.

Vi forventer, den studerende er aktiv i leg med børnene og kan rammesætte lege for børnene. Den studerende skal kunne se hvilke børn, der har behov for hjælp til at sætte rammer for lege. Hvis den studerende er i tvivl, kan vejlederen eller pædagogen på stuen altid spørges, således at den studerende kan få støtte  til dette.

Vi støtter børnene i at selv at løse deres konflikter ved at sætte ord på og ved at guide børnene i, hvordan konflikterne kan løses. Da vores børn i Lunden er primært tosprogede, er det vigtigt at sætte ord på alt, hvad vi laver.

Hver morgen holder vi samling, hvor vi synger. Vi bruger også diverse sanglege, som går ind og støtter de kropslig udfoldelser. I de mindre grupper i hverdagen kan man benytte salen, hvor der er rigt mulighed for kropslig udfordringer.

Om eftermiddagen holder vi afslapning på stuerne. Børnene ligger på tæpper i cirka 30 minutter, og der bliver sat afslappende musik eller små historier på. Her lærer de at slappe af og kroppen får lov til at få ro. Børnene lærer at mærke, hvordan deres krop er, når de er afslappede. Vi har erfaret, at dette giver en mere rolig eftermiddag.

I Høje Tåstrup arbejder vi med "Alle Med", hvor vi får et overblik over barnets udvikling og trivsel. Vi bruger SP-modellen (Systemanalyse og pædagogik), som kan kortlægge, hvor vi kan gøre noget i forhold til et specifikt problem. Dette arbejdsredskab bruger vi på stuemøder samt personalemøder. Den studerende får mulighed for at øve sig med dette arbejdsredskab.

I Lunden får alle børn serveret sund økologisk mad. Børnehavens madordning er forældrevalgt, og denne kommer til valg hvert andet år.

Alle voksne deltager i måltidet for at være et godt foregangsbillede for børnene. Vi har valgt, at børnene skal prøve at smage maden, selv om de siger, de ikke kan lide det. Dette gør vi for at udvide børnenes smagsløg samt introducere børnene for andre madvarer, som det måske ikke får tilbudt hjemme. Vi har en køkkendame, som - hvis behovet er der - kan sætte den studerende ind i økologiske tankegang i forhold til sundhed og forebyggelse.

Vi forventer den studerende har viden om grundlæggende førstehjælp.

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt sådan, at den studerende får vejledning en time ugentligt.

Det forventes, at den studerende skriver sin undren og sine iagttagelser i sin portfolio, som kan bruges til vejledningstimerne.

Uddannelsesplan for 3. praktikperiode

Vi mener, det er vigtigt at holde sig orienteret i, hvad der sker i vores nærmiljø og samfund. Lunden ligger i et ghettoområde, og 95% af vores børn er tosprogede. Det er derfor vigtigt, at den studerende sætter sig ind i andre kulturer for at få en forståelse og indsigt i, hvordan vilkårene er for nogle af vores børn.

Vi har en legeplads, der blev fornyet i foråret 2017. Den lægger nu endnu mere op til læring og leg. Her er der mulighed for at indleve sig i nogle rigtig gode lege, samt undersøgelser af naturen - tale om, hvad der sker ude i naturen, og så videre. Vi forventer, den studerende deltager aktivt i vores udendørs liv og igangsætter lege på legepladsen.

I dagligdagens aktiviteter har vi fokus på sprog, fordybelse og nærvær. Vi arbejder med at alle er del af et fællesskab og at alle børn føler sig velkomne og trives. At alle børn skal føle at de er blevet set og hørt af både voksne og børn hver dag. At de er glade for at komme i deres institution. Som studerende forventer vi at du skaber relation til det enkelte barn samt støtte det i relationer til de andre børn og til fællesskabet.

Af digitale medier har vi iPads på stuen. Vi bruger dem til ind- og udkrydsning af børn, dokumentation, interne beskeder samt beskeder til forældrene via programmet AULA.
Den studerende vil blive vejledt i AULA.

Til hverdag bruger børnene ikke IPads, men til tider kan en eller to børn få lov til at spille et pædagogisk lærerigt spil på den.

Vi er en institution i rivende udvikling. Vi har derfor opbygget ny struktur, hvor vi arbejder i børnehave-/ vuggestueteams.

Den studerende har mulighed for at komme med egne forslag og ideer, som kan være med til at videreudvikle institutionen. Vi forventer, at den studerende er undrende og stiller spørgsmål til den daglige praksis i Lunden, samt reflekterer over dette.

Vi forventer, at den studerende lytter til børnenes og forældrene behov - og prøver at tilgodese disse indenfor rammerne. Den studerende bliver støttet i dette af husets øvrige personale samt vejlederen.

Vi arbejder alle ud fra ”HTK leg og lær”.

Vi anvender SP-modellen (Systemanalyse og pædagogik) som arbejdsredskab samt ”Alle med”, som den studerende vil blive præsenteret for. Sammen med vejlederen kan der evalueres og reflekteres i vejledningstimerne.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Praktikvejledningen er organiseret og tilrettelagt sådan, at den studerende får vejledning en time ugentligt.

Det forventes, at den studerende skriver sin undren og sine iagttagelser i sin portfolio, som kan bruges til vejledningstimerne.

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Daginstitution Lunden
Gadehavegårdsvej 1 D
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 42

Pædagogisk leder: Jannick Woythal
E-mail: jannickwoy@htk.dk 

Klyngeleder: Helle Lundstein
E-mail: HelleLu@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage